Nyttige ord og uttrykk

Nedenfor finner du forklaringer på ord og uttrykk som blir brukt i forbindelse med lån, kredittkort og refinansiering.

Debetkort
Debetkort er et betalingskort som er koblet opp mot en bankkonto, når kortet blir brukt trekkes det direkte penger fra kontoen. Om det ikke er dekning på kontoen, er det ikke mulig å ta ut penger eller kjøpe varer.

Kredittkort
Et betalingskort der brukeren har en kredittavtale med banken eller den finansinstitusjonen som har gitt ut kortet. Når kortet brukes betaler brukeren dette etterskuddsvis.

CV2
Dette er de tre tallene som du finner bak på alle Visa og Mastercard, disse tallene brukes vanligvis som en sikkerhets verifisering når man handler på nettet.

Kredittkortutsteder.
Under betegnelsen kredittkortutsteder er banker og finansinstitusjoner som tilbyr sine kunder et kredittkort.

Virtuelt kort
Er en digital kopi av ditt fysiske kredittkort, du finner dette kortet på min side hos kortleverandør. Fordelen med et virtuelt kort er at man ikke trenger å ha med seg det fysiske kortet for å kunne gjøre bestillinger på nettet. Det er ikke alle kortleverandører som tilbyr denne tjenesten.

PIN-kode
Er din personlige kode som du må bruke hver gang kortet blir brukt i minibank eller betalingsterminal. Du må aldri vise PIN-koden din til noen.

Regionsperre
Ved å legge inn en regionsperre på et kort, hindrer dette kortet å bli brukt i denne regionen. Om du ønsker å bruke kortet i denne regionen, der sperren er lagt inn- må du kontakte kortutsteder for å heve den. På mange kort, er dette mulig å gjøre inne på nettbankløsningen til kortet.

Brukskonto
En bankkonto som er ment for bruk til daglige banktjenester.

Lønnskonto
Bankkonto for å motta lønninger og trygd. Brukskonto og lønnskonto er ofte den samme. Man har ofte et bankkort koblet opp mot denne kontoen.

Depositumkonto
Bankkonto som ofte blir brukt til leieforhold. En depositumskonto blir opprettet av utleier og leietaker i fellesskap. Denne kontoen er sperret slik at ingen av partene har tilgang på kontoen separat. Midlene som er på en slik konto er ment for å dekke eventuelle framtidige tap som utleier måtte har i forbindelse med leieavtalen. Ved endt leieforhold blir kontoen gjort opp, så lenge begge er enige om at det ikke er uoppgjorte krav.

Avtalegiro
Når det er inngått avtalegiro sørger banken for at regningen betales automatisk i tide. Hver gang man oppretter en avtalegiro settes det et maks beløp som kan trekkes, om regningen overstiger dette blir betalingen avvist. Flere kredittkort tilbyr sine kunder avtalegiro, det er greit å huske på at dette kun gjelder for minimumsbeløpet som skal betales hver mnd.

Efaktura
Når det er gjort en avtale om efaktura, får kunden tilsendt fakturaen elektronisk rett til nettbanken. Fordelen med å bruke efaktura er at man slipper å fylle inn alle detaljene manuelt. Betalingen skjer ikke automatisk, den må autoriseres av kontoinnehaver. Det er flere forbrukslån-banker og kredittkort som tilbyr sine kunder efaktura, det er greit å merke seg at det ofte er kun minstebeløpet som står oppført. Det er fult mulig å betale totalbeløpet som man skyldig ved å legge inn hele summen til betaling.

Nedbetalingstid / løpetid
Tidsrammen som blir satt for nedbetaling av et lån. Valg av nedbetalingstid påvirker de totale kostnadene til et lån.

Avdragsfrihet
Om du som låntaker skulle oppleve en periode med stram økonomi gir de fleste bankene deg mulighet til å søke om en avdragsfri periode på lånet, om en slik søknad bli godkjent, vi du kun betale rentene på lånet for denne perioden.

Kausjon
Når det søkes om et lån er det mulig at en tredjeperson stiller med sikkerhet for lånet. Om ikke lånet blir betjent har kreditor mulighet til å kreve oppgjør fra tredjeperson. Kreditor kan kreve at tredjeperson sine eiendeler blir tvangssolgt for å dekke lånet.

Effektiv rente
Den effektive renten viser alle de samlede kostnadene til et lån. Når man regner ut effektiv rente, legger man sammen den nominelle renten og alle gebyrer som påløper over en 12 mnd periode. Etableringsgebyr og termingebyr er eksempler på gebyrer som blir tatt med når det blir opplyst effektiv rente.

Nominell rente
Nominell rente er den løpende renten for en bestemt periode.

Etableringsgebyr
Etableringsgebyr er et engangsgebyr som finansieringsselskapet eller banken tar som betaling for å inngå en ny låneavtale.

Finansieringsbevis
Et finansieringsbevis er et dokument som viser hvor stort lån du har fått innvilget av en bank. Dette beviset er gyldig å tre måneder. Brukes ofte i forbindelse med kjøp av bolig.

Forbrukslån
Er et lån som blir gitt uten at det stilles pant eller sikkerhet for lånet. Renten på slike lån er alltid noe høyere enn lån med sikkerhet fordi det er en større risiko som utlåner.

Kreditt
Kreditt er økonomisk tillit som gjør at du kan ta opp lån eller kjøpt varer uten å betale straks.

Forfallsdato
Betalingsfrist for en faktura.

Gebyr ved inaktivt kort
Dette er et gebyr som påløper om et kredittkort ikke har vært i bruk på et helt år.

Gjeldsforsikring
Ved å tegne en gjeldsforsikring, er du forsikret mot om du skulle få betalingsvansker slik at du ikke klarer å betjene gjelden du har til långiver. De fleste kredittkortselskapene tilbyr denne formen for forsikring.

ID-tyveriforsikring
Forsikringen består av to deler. Den ene delen bidrar med assistanse etter at tyveriet har skjedd og den andre delen er ment for å dekke utgifter til juridisk bistand dersom det skulle oppstå tvister i etter tid som følge av tyveriet.

Kontantuttak/uttak
Med kontantuttak regnes alle uttak som er gjort i minibank eller over skranke der kortbrukeren får fysiske penger istedenfor en vare.

Valutapåslag
Er et tilleggsgebyr som blir lagt til kjøpesummen når et kredittkort blir belastet med en utenlandsk valuta, dette gebyret kan variere noe, men ligger som regel mellom 1.72 to 2.00%.

Rentebærende saldo
Dersom du ikke betaler hele fakturaen ved forfall vil det påløpe en rentebærende saldo.

Renter
Hva långiver tar som kompensasjon for å låne ut penger.

Rentefri betalingsutsettelse
Dette er den tiden som går  fra kjøpet av en vare til man må betale renter på kjøpet. Om kjøpet er betalt i sin helhet innen perioden, påløper det ingen renter. De fleste kredittkort tilbyr dette.

Skimming
Kortet blir kopiert slik at informasjonen på kortet kan blir misbrukt senere.

Transaksjonsgebyr / Transaksjonsavgift
Gebyret som påløper hver gang kortet blir brukt.

Pant
Formuesgjenstand som blir satt som sikkerhet for et lån. Når det blir søkt som et forbrukslån, er det ikke krav til å sette noe i pant.

Refinansiering
Slå sammen flere smålån til et større lån. Brukes også for å samle kredittkort gjeld til et enkelt lån med bedre betingelser.

Drivstoffrabatt
Rabatter ved fylling av drivstoff.

Betalingsanmerkning
En betalingsanmerkning oppstår om er regning ikke blir gjort opp og blir sendt til inkasso. Om du har aktive betalingsanmerkninger på deg, vil du ikke få innvilget en søknad om kredittkort.

Scroll to Top